Thể LoạI Bắt nạt

Những tác động đáng báo động của bắt nạt đối với não bộ của trẻ em
Bắt nạt

Những tác động đáng báo động của bắt nạt đối với não bộ của trẻ em

Nhiều người trong chúng ta biết hoặc đã nghe về bắt nạt. Thật không may, từ này đã được cài đặt trong vốn từ vựng của chúng ta bằng cách trở thành một thực tế lặp đi lặp lại trong nhiều lớp học trên khắp thế giới. Chúng ta biết rằng nó có hậu quả đối với trạng thái cảm xúc của trẻ em, tuy nhiên, một số nghiên cứu gần đây cũng nói về những tác động đáng báo động mà bắt nạt có thể có đối với não của trẻ em.

ĐọC Thêm

Bắt nạt

Những tác động đáng báo động của bắt nạt đối với não bộ của trẻ em

Nhiều người trong chúng ta biết hoặc đã nghe về bắt nạt. Thật không may, từ này đã được cài đặt trong vốn từ vựng của chúng ta bằng cách trở thành một thực tế lặp đi lặp lại trong nhiều lớp học trên khắp thế giới. Chúng ta biết rằng nó có hậu quả đối với trạng thái cảm xúc của trẻ em, tuy nhiên, một số nghiên cứu gần đây cũng nói về những tác động đáng báo động mà bắt nạt có thể có đối với não của trẻ em.
ĐọC Thêm