Thể LoạI Sinh mổ

Tại sao sinh mổ có thể thay đổi cảm giác của người phụ nữ
Sinh mổ

Tại sao sinh mổ có thể thay đổi cảm giác của người phụ nữ

Có rất nhiều mối quan tâm của phụ nữ về sự thay đổi độ nhạy sau khi sinh mổ và đây là chủ đề không được thảo luận trong quá trình tư vấn trước khi sinh trước khi thực hiện phẫu thuật. Tại sao chuyện này đang xảy ra? Không cảm thấy xung quanh vết thương có thực sự bình thường? Tôi sẽ lấy lại sự nhạy cảm của mình chứ?

ĐọC Thêm

Sinh mổ

Tại sao sinh mổ có thể thay đổi cảm giác của người phụ nữ

Có rất nhiều mối quan tâm của phụ nữ về sự thay đổi độ nhạy sau khi sinh mổ và đây là chủ đề không được thảo luận trong quá trình tư vấn trước khi sinh trước khi thực hiện phẫu thuật. Tại sao chuyện này đang xảy ra? Không cảm thấy xung quanh vết thương có thực sự bình thường? Tôi sẽ lấy lại sự nhạy cảm của mình chứ?
ĐọC Thêm