Thể LoạI Tai nạn trẻ em

Cách bảo vệ và chăm sóc bé trong bể bơi
Tai nạn trẻ em

Cách bảo vệ và chăm sóc bé trong bể bơi

Cho đến hôm nay, tôi vẫn nhớ lần đầu tiên tôi giới thiệu con gái tôi, khi nó mới 6 tháng tuổi, đến bể bơi ở nhà. Đối với bố cô ấy và tôi, đó là một khoảnh khắc rất thú vị khi chúng tôi có thể tận hưởng tất cả những cảm giác mà cô ấy đang trải qua. Đầu tiên là bàn chân nhỏ, sau đó là chân, bụng và sau đó là nước ngập đến cổ.

ĐọC Thêm

Tai nạn trẻ em

Cách bảo vệ và chăm sóc bé trong bể bơi

Cho đến hôm nay, tôi vẫn nhớ lần đầu tiên tôi giới thiệu con gái tôi, khi nó mới 6 tháng tuổi, đến bể bơi ở nhà. Đối với bố cô ấy và tôi, đó là một khoảnh khắc rất thú vị khi chúng tôi có thể tận hưởng tất cả những cảm giác mà cô ấy đang trải qua. Đầu tiên là bàn chân nhỏ, sau đó là chân, bụng và sau đó là nước ngập đến cổ.
ĐọC Thêm