Thể LoạI Phiền muộn

6 chìa khóa để người mẹ không bao giờ cảm thấy bị hủy bỏ tình mẫu tử
Phiền muộn

6 chìa khóa để người mẹ không bao giờ cảm thấy bị hủy bỏ tình mẫu tử

Không có hạnh phúc nào sánh được với việc trở thành một người mẹ. Tuy nhiên, làm mẹ bao gồm nhiều cảm xúc và cảm giác khác mà không phải lúc nào cũng dễ chịu như: nghi ngờ, lo lắng, sợ hãi, tội lỗi, đòi hỏi bản thân ... Tất cả những điều này, thêm vào một thực tế là tất cả trẻ sơ sinh đều rất đòi hỏi, đặc biệt là trong những tháng đầu tiên. của cuộc sống, mẹ có thể cảm thấy choáng ngợp.

ĐọC Thêm

Phiền muộn

6 chìa khóa để người mẹ không bao giờ cảm thấy bị hủy bỏ tình mẫu tử

Không có hạnh phúc nào sánh được với việc trở thành một người mẹ. Tuy nhiên, làm mẹ bao gồm nhiều cảm xúc và cảm giác khác mà không phải lúc nào cũng dễ chịu như: nghi ngờ, lo lắng, sợ hãi, tội lỗi, đòi hỏi bản thân ... Tất cả những điều này, thêm vào một thực tế là tất cả trẻ sơ sinh đều rất đòi hỏi, đặc biệt là trong những tháng đầu tiên. của cuộc sống, mẹ có thể cảm thấy choáng ngợp.
ĐọC Thêm