Thể LoạI Chăm sóc tai

4 bài kiểm tra thính lực để phát hiện khiếm thính theo độ tuổi của trẻ
Chăm sóc tai

4 bài kiểm tra thính lực để phát hiện khiếm thính theo độ tuổi của trẻ

Khi trẻ còn nhỏ, rất khó để xác định xem chúng có nghe tốt hay không, đó là lý do tại sao bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào (chẳng hạn như trẻ không quay đầu lại khi bạn gọi, không bi bô, không khó chịu bởi bất kỳ tiếng ồn lớn nào và chỉ phản ứng với các kích thích thính giác. ), tốt nhất nên đưa cháu đi khám chuyên khoa nhi để đánh giá xem có cần làm xét nghiệm gì không.

ĐọC Thêm

Chăm sóc tai

4 bài kiểm tra thính lực để phát hiện khiếm thính theo độ tuổi của trẻ

Khi trẻ còn nhỏ, rất khó để xác định xem chúng có nghe tốt hay không, đó là lý do tại sao bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào (chẳng hạn như trẻ không quay đầu lại khi bạn gọi, không bi bô, không khó chịu bởi bất kỳ tiếng ồn lớn nào và chỉ phản ứng với các kích thích thính giác. ), tốt nhất nên đưa cháu đi khám chuyên khoa nhi để đánh giá xem có cần làm xét nghiệm gì không.
ĐọC Thêm