Thể LoạI Hòa giải gia đình

Làm thế nào để thúc đẩy dân chủ ở gia đình và ở trẻ em
Hòa giải gia đình

Làm thế nào để thúc đẩy dân chủ ở gia đình và ở trẻ em

Bạn đã bao giờ tự hỏi mình cho con mình theo cách giáo dục nào chưa? Nhiều khi tôi tự hỏi liệu những quy tắc và kỳ vọng mà tôi áp dụng cho con gái mình có lý tưởng không, mặc dù có rất nhiều ý kiến ​​trong gia đình, bạn bè, sách vở, trường học cho cha mẹ, Internet, v.v., về cách giáo dục con cái, không ai có câu trả lời lý tưởng.

ĐọC Thêm

Hòa giải gia đình

Làm thế nào để thúc đẩy dân chủ ở gia đình và ở trẻ em

Bạn đã bao giờ tự hỏi mình cho con mình theo cách giáo dục nào chưa? Nhiều khi tôi tự hỏi liệu những quy tắc và kỳ vọng mà tôi áp dụng cho con gái mình có lý tưởng không, mặc dù có rất nhiều ý kiến ​​trong gia đình, bạn bè, sách vở, trường học cho cha mẹ, Internet, v.v., về cách giáo dục con cái, không ai có câu trả lời lý tưởng.
ĐọC Thêm
Hòa giải gia đình

Bảng nhiệm vụ trẻ có thể làm theo độ tuổi

Các bậc cha mẹ có xu hướng coi con cái chúng ta là trẻ sơ sinh lâu hơn nhiều so với thực tế. Chúng ta đảm nhận những công việc như dọn giường, thu dọn đồ chơi hay chuẩn bị quần áo cho chúng mặc dù chúng có thể tự làm mà không gặp bất cứ vấn đề gì. Không giúp được gì, chúng ta đang làm tổn thương chúng bằng thái độ như vậy.
ĐọC Thêm