Thể LoạI Ngôn ngữ

Những khó khăn chính của trẻ khi học tiếng Anh và cách khắc phục
Ngôn ngữ

Những khó khăn chính của trẻ khi học tiếng Anh và cách khắc phục

Tiếng Anh đã là ngôn ngữ chính thức thứ hai của chúng tôi, là ngôn ngữ chung trên toàn cầu và là một phần của chương trình giáo dục trong các lớp học của chúng tôi. Chúng tôi cũng nhận thức được những lợi thế mà việc học một ngôn ngữ khác, ngoài tiếng mẹ đẻ, có thể mang lại cho chúng tôi ngay từ khi còn nhỏ cả về cấp độ xã hội, nghề nghiệp và cá nhân.

ĐọC Thêm

Ngôn ngữ

Những khó khăn chính của trẻ khi học tiếng Anh và cách khắc phục

Tiếng Anh đã là ngôn ngữ chính thức thứ hai của chúng tôi, là ngôn ngữ chung trên toàn cầu và là một phần của chương trình giáo dục trong các lớp học của chúng tôi. Chúng tôi cũng nhận thức được những lợi thế mà việc học một ngôn ngữ khác, ngoài tiếng mẹ đẻ, có thể mang lại cho chúng tôi ngay từ khi còn nhỏ cả về cấp độ xã hội, nghề nghiệp và cá nhân.
ĐọC Thêm
Ngôn ngữ

Trở thành giáo viên tiếng Anh tốt nhất cho con bạn

Mỗi ngày bố mẹ đều hỏi tôi làm thế nào họ có thể tổ chức một lớp học tiếng Anh tại nhà, mục tiêu để theo đuổi là gì hoặc thậm chí là cơ sở nào để không bỏ sót điều gì quan trọng. Tôi sẽ cung cấp cho bạn một số ý tưởng để bạn có thể thiết lập lớp học chính trong phòng khách của mình và trở thành giáo viên tiếng Anh tốt nhất cho con bạn.
ĐọC Thêm