Thể LoạI Thay đổi tâm lý

Đối mặt (không sợ hãi) khủng hoảng tuổi dậy thì ở trẻ em từ 9 đến 12 tuổi
Thay đổi tâm lý

Đối mặt (không sợ hãi) khủng hoảng tuổi dậy thì ở trẻ em từ 9 đến 12 tuổi

Khoảng từ 9 đến 12 tuổi, trẻ em trai và trẻ em gái bước vào thời điểm chuyển tiếp giữa thời thơ ấu và tuổi trẻ được gọi là tuổi dậy thì. Một giai đoạn trong đó các hormone được kích hoạt tạo ra một loạt các thay đổi trong cơ thể và cách sống của họ. Những thay đổi mà chúng sẽ phải đối mặt gây ra một sự điều chỉnh mới mà chúng ta gọi là khủng hoảng tuổi dậy thì; một cuộc khủng hoảng thường xảy ra ở trẻ em từ 9 đến 12 tuổi.

ĐọC Thêm

Thay đổi tâm lý

Đối mặt (không sợ hãi) khủng hoảng tuổi dậy thì ở trẻ em từ 9 đến 12 tuổi

Khoảng từ 9 đến 12 tuổi, trẻ em trai và trẻ em gái bước vào thời điểm chuyển tiếp giữa thời thơ ấu và tuổi trẻ được gọi là tuổi dậy thì. Một giai đoạn trong đó các hormone được kích hoạt tạo ra một loạt các thay đổi trong cơ thể và cách sống của họ. Những thay đổi mà chúng sẽ phải đối mặt gây ra một sự điều chỉnh mới mà chúng ta gọi là khủng hoảng tuổi dậy thì; một cuộc khủng hoảng thường xảy ra ở trẻ em từ 9 đến 12 tuổi.
ĐọC Thêm
Thay đổi tâm lý

Lời khuyên để hướng dẫn con cái chúng ta trong khủng hoảng ở tuổi vị thành niên

Trong độ tuổi từ 14 đến 16, con cái chúng ta bước vào tuổi vị thành niên. Đây là một giai đoạn quan trọng mà mọi thứ dường như mất cân bằng trở lại ngay khi họ vẫn chưa hồi phục sau cơn khủng hoảng tuổi dậy thì mà họ vừa trải qua. Và, thường thì hai giai đoạn này chồng chéo lên nhau, như chúng tôi giải thích bên dưới.
ĐọC Thêm