Tâm thần vận động

Các trò chơi vận động dễ tạo cho trẻ em ở nhà

Bàn tay là một trong những bộ phận của cơ thể mà bé đã khám phá trước đó, và nó là một trong những bộ phận mà bé có thể làm được nhiều việc nhất: cầm lấy đồ vật, chỉ và viết. Nó là thứ được gọi là tâm lý vận động hoặc kỹ năng vận động tốt, ngoài việc khám phá thế giới và chơi, nó sẽ thiên về viết.
ĐọC Thêm