Thể LoạI Hình phạt

Não bộ của trẻ không học được khi chúng quát mắng
Hình phạt

Não bộ của trẻ không học được khi chúng quát mắng

Cũng như người lên giọng không đúng hơn, người la hét sẽ không đạt được kết quả tốt hơn. Không ít hơn nhiều. Có lẽ ngược lại. La hét có thể có hai nguồn gốc: hoặc do mất kiên nhẫn hoặc vì chúng ta tin chắc rằng chúng tạo ra uy quyền và kỷ luật. Nhưng không quan trọng xuất xứ là gì.

ĐọC Thêm

Hình phạt

Não bộ của trẻ không học được khi chúng quát mắng

Cũng như người lên giọng không đúng hơn, người la hét sẽ không đạt được kết quả tốt hơn. Không ít hơn nhiều. Có lẽ ngược lại. La hét có thể có hai nguồn gốc: hoặc do mất kiên nhẫn hoặc vì chúng ta tin chắc rằng chúng tạo ra uy quyền và kỷ luật. Nhưng không quan trọng xuất xứ là gì.
ĐọC Thêm
Hình phạt

Việc cấm trừng phạt thân thể trẻ em là một thực tế ở Mexico

Mặc dù đôi khi chúng ta có thể nghĩ rằng trừng phạt thân thể đối với trẻ em nên bị cấm ở tất cả các quốc gia, nhưng đôi khi chúng ta ngạc nhiên khi nhận ra rằng không phải vậy. Trên thực tế, Thượng viện Cộng hòa Mexico vừa mới nhất trí thông qua, với 114 phiếu ủng hộ, việc cấm bất kỳ hình thức trừng phạt thân thể nào đối với trẻ vị thành niên.
ĐọC Thêm