Thể LoạI Giáo viên

Cô giáo dạy toán với kẹo, miếng Lego và cái nồi
Giáo viên

Cô giáo dạy toán với kẹo, miếng Lego và cái nồi

Ai nói rằng toán học là nhàm chán? Điều này là do họ không biết phương pháp sáng tạo của một giáo sư người Andalucia, người dạy toán học và các khái niệm & 34; phức tạp & 34; như số Pi hoặc định lý Pitago với kẹo, miếng Lego, hoặc với nắp nồi và dây. Bạn có muốn biết lịch sử của nó?

ĐọC Thêm

Giáo viên

Cô giáo dạy toán với kẹo, miếng Lego và cái nồi

Ai nói rằng toán học là nhàm chán? Điều này là do họ không biết phương pháp sáng tạo của một giáo sư người Andalucia, người dạy toán học và các khái niệm & 34; phức tạp & 34; như số Pi hoặc định lý Pitago với kẹo, miếng Lego, hoặc với nắp nồi và dây. Bạn có muốn biết lịch sử của nó?
ĐọC Thêm