Thể LoạI Nước tiểu - Đi tiểu

Són tiểu hoặc mất nước tiểu không tự chủ ở trẻ em
Nước tiểu - Đi tiểu

Són tiểu hoặc mất nước tiểu không tự chủ ở trẻ em

Nguyên nhân khiến trẻ làm ướt giường dường như không có một lý do nào cả, có rất nhiều yếu tố có thể là nguyên nhân dẫn đến chứng tiểu không tự chủ hoặc mất nước tiểu không tự chủ ở trẻ. Lý do tại sao bệnh lý này xảy ra không thể được giải thích bởi một lý do độc quyền. Trong số các nguyên nhân chính là do giảm tiết ADH, một loại hormone chống lợi tiểu, ở trẻ em làm ướt giường.

ĐọC Thêm

Nước tiểu - Đi tiểu

Són tiểu hoặc mất nước tiểu không tự chủ ở trẻ em

Nguyên nhân khiến trẻ làm ướt giường dường như không có một lý do nào cả, có rất nhiều yếu tố có thể là nguyên nhân dẫn đến chứng tiểu không tự chủ hoặc mất nước tiểu không tự chủ ở trẻ. Lý do tại sao bệnh lý này xảy ra không thể được giải thích bởi một lý do độc quyền. Trong số các nguyên nhân chính là do giảm tiết ADH, một loại hormone chống lợi tiểu, ở trẻ em làm ướt giường.
ĐọC Thêm