Thể LoạI Sử dụng tã

6 trò chơi thú vị để giúp trẻ cởi tã
Sử dụng tã

6 trò chơi thú vị để giúp trẻ cởi tã

Khi chúng ta là cha mẹ, chúng ta lo lắng về sức khỏe của con cái chúng ta, nhưng cũng về sự tiến hóa của chúng. Một trong những điểm cao trong sự phát triển của những đứa trẻ nhỏ của chúng ta là thời điểm chúng bắt đầu tập đi vệ sinh. Làm thế nào chúng ta có thể biết rằng con mình đã sẵn sàng bỏ tã? Chúng ta có thể áp dụng những chiến lược nào để làm cho nó trở nên thú vị?

ĐọC Thêm

Sử dụng tã

6 trò chơi thú vị để giúp trẻ cởi tã

Khi chúng ta là cha mẹ, chúng ta lo lắng về sức khỏe của con cái chúng ta, nhưng cũng về sự tiến hóa của chúng. Một trong những điểm cao trong sự phát triển của những đứa trẻ nhỏ của chúng ta là thời điểm chúng bắt đầu tập đi vệ sinh. Làm thế nào chúng ta có thể biết rằng con mình đã sẵn sàng bỏ tã? Chúng ta có thể áp dụng những chiến lược nào để làm cho nó trở nên thú vị?
ĐọC Thêm
Sử dụng tã

Lý do mẹ sử dụng tã giấy tái sử dụng cho con

Trong ba tháng cuối của thai kỳ, chúng tôi quyết định mua tã có thể tái sử dụng. Chúng tôi rất quan tâm đến vấn đề môi trường, chỉ nghĩ đến số tã sẽ vứt đi trong năm đầu đời của cô con gái nhỏ đã khiến chúng tôi run sợ. Nó quá nhiều! Đây là một trong những lợi thế, nhưng còn nhiều hơn thế nữa. Bạn có muốn biết chúng không?
ĐọC Thêm