Thể LoạI Tầm nhìn

Cách tránh mỏi mắt của trẻ em khi sử dụng màn hình
Tầm nhìn

Cách tránh mỏi mắt của trẻ em khi sử dụng màn hình

Trẻ em dành đến năm giờ trước màn hình, dù là thiết bị di động hay máy tính bảng. Thời gian dài! Điều này có thể gây ra những hậu quả gì đối với sức khỏe của bạn và trên hết là đôi mắt của bạn? Mệt mỏi thị giác Khi mắt cần tập trung để nhìn gần, cơ mắt sẽ co lại. Đây là cái được gọi là & 39; phản xạ thích nghi & 39; và gây ra bởi những thay đổi trong hình dạng của thấu kính.

ĐọC Thêm

Tầm nhìn

Cách tránh mỏi mắt của trẻ em khi sử dụng màn hình

Trẻ em dành đến năm giờ trước màn hình, dù là thiết bị di động hay máy tính bảng. Thời gian dài! Điều này có thể gây ra những hậu quả gì đối với sức khỏe của bạn và trên hết là đôi mắt của bạn? Mệt mỏi thị giác Khi mắt cần tập trung để nhìn gần, cơ mắt sẽ co lại. Đây là cái được gọi là & 39; phản xạ thích nghi & 39; và gây ra bởi những thay đổi trong hình dạng của thấu kính.
ĐọC Thêm